HK China Dragon Boat Association

Hong Kong Team

Director


Mr. CHUNG Wai Kit, Alex


Vice Director


Mr. Tsang Sze Ho, Sam


Hong Kong National Team Committee Members


Mr. LO Ho Yin, Raymond

Ex Officio Member


Ms. Louie Lan Sze, Nancy

Secretary


Mr. WU XinghengMr. Lai Man ChunMr. Chan Chung Lun, JackyMr. Li Ka Moon


香港代表隊3


Mr. Chan Hoi Ming, Christy


林振杰先生


Mr. Lam Chun Kit


20230422_165549


Mr. Tang Chun Lok


Hong Kong National Team Coaches


Mr. Chan Chung Lun, Jacky

女子代表隊教練


Mr. WU Xingheng

總教練


Mr. Lai Man Chun

男子代表隊教練